میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اهواز ، 24 متری ، بین شهید یاوری و بختیاری ، خیابان آزادگان ، پاساژ مهدیان ، طبقه همکف