میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اهواز – کوی ابوذر[حصیرآباد] – خیابان 5 (شهید علیرضا نظر آقایی) – پاساژ سه پاسداران – پلاک . – طبقه همکف