میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اهواز – بلوار پاسداران- نرسیده به ترمینال چهارشیر – روبروی پست برق شرکت نفت – . – پلاک . – طبقه همکف