کلینیک تخصصی فیزیوتراپی پدر

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی پدر

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

(فیزیوتراپیست شیرین صالحی)بامجهز ترین دستگاههاجهت فیزیوتراپی ضایعات عصبی،عضلانی،اسکلتی،بیماریهای روماتیسمی و..

(کرج،فردیس،اندیشه،ملارد)

آلبوم تصاویر