کارواش فردین

کارواش فردین

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

کافه کارواش فردین

صفر شویی ، روشویی ، موتور شویی ،زیر شویی با آب گرم و مواد نانو

انواع نوشیدنی های گرم و سرد با محیطی آرام و دلنشین

شهریار ، میدان نماز ، کارواش فردین

آلبوم تصاویر