مشاور املاک 2893

مشاور املاک 2893

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

صفاک ، جاده اصلی روستای دغاغله ، حد فاصل خیابان شهید طاهر دغاغله و شهید حبیب دغاغله ، خیابان اصلی روستای دغاغله ، طبقه همکف املاک شماره 2839