محمد فهندژ سعدی وکیل پایه یک دادگستری

محمد فهندژ سعدی وکیل پایه یک دادگستری

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

وکیل پایه یک دادگستری در شیراز ومشاور حقوقی

وکالت ومشاوره تخصصی

کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی

دعاوی ،کیفری، خانوادگی و حقوقی

آلبوم تصاویر