علی جعفری وکیل پایه یک دادگستری

علی جعفری وکیل پایه یک دادگستری

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

منتور حقوقی کسب و کار

تنظیم قراردادهای داخلی و بین الملل

مدیریت پیمان و مناقصات

سیستم سازی حقوقی کسب و کار

آلبوم تصاویر