ساعت گلدیس

ساعت گلدیس

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

تعمیر انواع ساعت سوئیس و ژاپن ، تعمیر و فروش انواع بند ، باطری و شیشه فوری

شعبه1: فاز یک اندیشه بین شاهد و اول غربی ، پاساژ گلدیس

شعبه2: فاز یک اندیشه بین 1 و 2 غربی پاساژ رزسنتر، همکف پ 35

آلبوم تصاویر