رادیولوژی مرکزی فردیس

رادیولوژی مرکزی فردیس

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

رادیولوژی ساده و رنگی دیجیتال

رادیولوژی Alignment

ماموگرافی دیجیتال

پانورکس و سفالومتری دیجیتال

پری اپیکال و بایت وینگ دیجیتال

سونوگرافی ساده و رنگی (کالر داپلر)

بیوفیزیکال پروفایل و NST

ساعت کار : 8 صبح الی 20:30

فردیس ، فلکه اول ، کوچه ششم شرقی ، پلاک 23

آلبوم تصاویر