داروخانه دکتر اقبالی

داروخانه دکتر اقبالی

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

فردیس، جاده ملارد-گلستان 56-(پمپ بنزین حافظیه)رو به روی درمانگاه طبیبان

طرف قرارداد با بیمه های : تامین اجتماعی نیروهای مسلح خدمات درمانی (ارائه مشاوره دارویی و آرایشی)

آلبوم تصاویر