خیاطی میلاد

خیاطی میلاد

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

تعمیرات انواع لباس ( شعبه 2)

کوتاهی و تنگی انواع شلوار

کوتاهی و تنگی مانتو و لباس های مجلسی

تعویض زیپ انواع کاپشن و شلوار و لباس مجلسی

رفو انواع لباس و دکمه شلوار لی

اندیشه، ابتدای فاز یک بین خیابان اطلاعات و میدان شاهد غربی پاساژ رضا

آلبوم تصاویر