خشکشویی زیتون

خشکشویی زیتون

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

(خشکشویی زیتون)

                               (غرفه58) 
شستشوی:انواع البسه، کتانی و. …. 
روتختی، پتو، لحاف پنبه ای، پشم،  ملحفه،پرده، والان، کناره وکتیبه، پرده های زبرادرمدلهای مختلف.
ساعات کار:
9الی13:30
16الی21
جمعه هاوایام تعطیل تماس حاصل فرمایید

?

09351005634

☎️

02165344925
مدیریت کمانکش

(خشکشویی زیتون)

                               (غرفه58) 
شستشوی:انواع البسه، کتانی و. …. 
روتختی، پتو، لحاف پنبه ای، پشم،  ملحفه،پرده، والان، کناره وکتیبه، پرده های زبرادرمدلهای مختلف.
ساعات کار:
9الی13:30
16الی21
جمعه هاوایام تعطیل تماس حاصل فرمایید

?

09351005634

☎️

02165344925
مدیریت کمانکش