تجهیزات طبی ساسان

تجهیزات طبی ساسان

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اینستاگرام: sasan_shalpoosh

تخت و وسایل مصرفی بیمار

انواع دستگاه و نوار تست قند

انواع صندل و کفش های طبی تبریز

دستگاه های دیجیتالی فشار سنج و ترمومتر های غیر تماسی پزشکی

اندیشه -فاز یک-بلوار اصلی-بین 11و 12 شرقی

آلبوم تصاویر