بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

مشاوره و صدور انواع بیمه

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه شخصی ثالث و بدنه خودرو

بیمه آتش سوزی منازل .واحد صنعتی و غیر صنعتی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص

بیمه مسئولیت مدیران مجتمع مسکونی

بیمه مهندسی

بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی

بالاترین ارزش سهم در بازار سرمایه

برتری از نظر رشد سریع به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

احراز بالاترین سطح توانگری مالی(سطح یک)

بالاترین رتبه در سطح رضایت مشتری

نمایندگی فاتحی

کد:8043

اندیشه.فازیک.سوم غربی.نبش تقاطع میلاد

آلبوم تصاویر