باتری سازی و خدمات برق و الکترونیک اتومبیل سجاد

باتری سازی و خدمات برق و الکترونیک اتومبیل سجاد

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اندیشه فاز یک-شقایق 12 شرقی-پ 64/5

تعمیر دینام استارت سیم کشی کولر و تجهیزات برقی خودرو

تنظیم موتور

تنظیم کیلو مترهای دیجیتالی و…

آلبوم تصاویر