دفترچه تلفن اندیشه

نسخه آزمایشی          

نام تلفن لینک آدرس
کیترینگ دوستان 65361900 اینستاگرام اندیشه فاز 5 زیرزمین مسجد امام هادی
       
       
       
       
       
نامتلفنلینکآدرس
اندیشه ملک09124489340 andishe_melkبازار نقش اندیشه
    
    
    
    
    
نامتلفنلینکآدرس
گروه برندینگ متیسا09355273338 اندیشه، فاز4 
اندیشه خدمات02165341700andishe_khadamat اندیشه، فاز4
    
    
    
    
نام تلفن لینک آدرس
       
       
       
       
       
       
نام تلفن لینک آدرس
کلاه فرنگی  09371293819    اندیشه، فاز4، بازار نقش اندیشه 
       
       
       
       
       
نامتلفنلینکآدرس
کافه قو09024343552  اندیشه ، فاز4 ، بازار نقش اندیشه
    
    
    
    
    
نامتلفناینستاگرامآدرس
دکوراسیون ونیز 09120279224  اندیشه، شهرک صدف 
اندیشه خدمات 02165341700 andishe_khadamatفاز 4 بازار نقش 
    
    
    
    
نامتلفنلینکپوشش خدمات
اندیشه خدمات02165341700andishe_khadamatتمام منطقه
دوربین مدار بسته09124489340 تمام فازهای اندیشه 
شیشه بری09129352210 تمام فازهای اندیشه 
برق ساختمان (کارگر)
09197011561 
 تمام فازهای اندیشه
    
    
نام تلفن لینک پوشش
استارمارکت  09198083936   تمام فاز های اندیشه 
       
       
       
       
       
نام تلفن لینک آدرس
       
       
       
       
       
       
نام تلفن لینک آدرس
       
       
       
       
       
       
نامتلفنلینکآدرس
اندیشه  خدمات02165341700 andishe_khadamatشهریار و تمام فازهای اندیشه 
  شهمیری 09149873908    
    
    
    
    
نام تلفن لینک آدرس
S2 STYLIST  09399754060    فاز 4 اندیشه بازار نقش اندیشه  سرای شمس طبقه اول 
       
       
       
       
       
نام تلفن لینک آدرس
 بهار تاجیک  09362656178    شهریار، خیابان ولیعصر 
ستایش سقایی  09123620920   اندیشه 
       
       
       
       
نامتلفنلینکآدرس
 گل لگ09196528716 اندیشه، فاز3