میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اهواز – خیابان آزادگان – بین وکیلی – و طالقانی فرعی – نبش پاساژ ملت – طبقه همکف