میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اهواز ، کوی انقلاب ، خ هلالی ، حدفاصل انقلاب و پورداود ، طبقه همکف