میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

اهواز – خیابان ازادگان – بین وکیلی و اهنگری – خیابان 24 متری (آزادگان ) – ساختمان جاوید – طبقه اول