5000 متر زمین چهاردیواری

5000 متر زمین چهاردیواری

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

متراژ: ۵۰۰۰

مجوزگلخانه ۲۰۰۰هزارمتر

چهاردیواری

بنا نگهبانی

درختان میوه۶ساله

اب کشاورزی سهمیهزموتور.

استخر ذخیره اب

قیمت:۷۰۰ت متری.

ادرس:

شهریار فرارت

مشخصات

متراژ :
5000
استخر :
دارد

تصاویر