500 متر ملارد

500 متر ملارد

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

دو سر کمیسیون

فایل باغچه ویلا

۵۰۰متر

دیوار های ۳متری

۷۰متر ویلاا

لووووکس و شیک

قولنامه ای معتبر تمام مدارک از سند مادر
 موجوده
قیمت 3 میلیارد تومان

ملارد قبچاق 

مشخصات

متراژ :
500

تصاویر