37 متر آپارتمان

37 متر آپارتمان

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

۳۷ متر
بحرش ۶
با امتیازات
اب،برق،گاز
سرویس بهداشتی
فول فول
متری ۲۵.۵۰۰
تهاتر با آپارتمان در جای مناسب

مشخصات

متراژ :
37

تصاویر