26 متر مغازه

26 متر مغازه

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

فایل فروش ٢ سر کمیسیون


٢۶ متر تجاری با بهر 5


خیابان 15 غربی پلاک 46 


آب برق گاز سرویس بهداشتی


قیمت 580/000/000


تخلیه 

مشخصات

متراژ :
26
وضعیت جاری ملک :
تخلیه

تصاویر