2100 متر زمین

2100 متر زمین

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

متراژ:۲۱۰۰. دوبر. بنا۵۰متر قدیمی استخر قدیمی. اب سهمیه ۳ساعت چهاردیواری. بصورت ۱۰۰۰و۵۰۰متری فروخته میشود. قیمت:۲۲۰۰متری. ادرس:شهریار فرارت ۱۵۰ملیون کمیسیون کمیسیون

مشخصات

متراژ :
2100
استخر :
دارد

تصاویر