1054 متر شهریار

1054 متر شهریار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

متراژ:1054
عرصه واعیان
درخت ۸ساله
اب سهمیه
چهاردیواری نیم متری 
استخرگلی
ادرس:شهریارفرارت
قیمت:1700ت متری

مشخصات

متراژ :
1054

تصاویر