1000 متر باغ

1000 متر باغ

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

متراژ:1000/سرایداری۲۵متر/استخر/بنا۱۰۰متر/اب۱ساعت سهمیه ازموتور/درختان میوه۱۰ساله/کف سازی/جدول کاری/قیمت:2200متری.  

مشخصات

متراژ :
1000

تصاویر