⬅️فروش یک قطعه زمین در فاز 6

⬅️فروش یک قطعه زمین در فاز 6

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

⬅️فروش یک قطعه زمین در فاز 6

❌❌دوسر کمیسیون ❌❌

?270 متر

بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری
با آینده ای درخشان?

? چهار رقمی

?470 میلیون مقطوع?

?معاوضه با واحد یا ماشین?

مشخصات

موقعیت ملک :
جنوبی
نوع سند :
شش دانگ