۶۶ متری پارکینگ دار

۶۶ متری پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

✔️مـتـراژ‌ =66
✔️طـبـقـہ=3
✔️خــواب=2
✔️تعداد واحد=9
✔️پـارکـینگ=دارد
✔️کــابـیـنـت=mdf
✔️ســال سـاخـت=7
✔️سـیــسـتـم گـرمـایشـے =ابگرمکن
✔️ تـخـلـیـہ = تخلیه
✔️آسانسور=دارد
?✅ تـوضیـحـات✅?

       (  فول امکانات ،شیک   )

☑️ رهن=55م
☑️ اجاره =
☑️ ادرس =
شهرک مریم