فروش ۹۵ متری ۲ حوابه پارکینگ دار

فروش ۹۵ متری ۲ حوابه پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

✔️مـتـراژ‌ =۹۵
✔️طـبـقـہ=۳
✔️خــواب=۲
✔️پـارکـینگ=دارد
✔️کــابـیـنـت=ندارد
✔️ســال سـاخـت=نوساز(خام)
✔️سـیــسـتـم گـرمـایشـے = ندارد
✔️ تـخـلـیـہ = (تخلیه)
✔️آسـانسور=دارد
?✅ تـوضیـحـات✅?

       (   نوساز    خام      )

☑️ قـیـمـت= ۶،۵۰۰م
☑️ وام =ندارد
☑️ ادرس =بلوک یک