فروش ۷۰ متری پارکینگ دار

فروش ۷۰ متری پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

شهرک مریم
بلوک یک
نوساز
۷۰ متر
ط سوم
آسانسور
پارکینگ
تحویل اسفند
۶،۵۰۰