فروش ۷۰ متری پارکینگ دار

فروش ۷۰ متری پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

شهرک مریم
شهدای گمنام
۷۰ متر
۱۰ سال
پارکینگ
ط سوم
مستاجر تا برج ۹۹/۷
وام ۱۲ دارد
متری ۴،۵۰۰