فروش ۴۹ متری پارکینگ دار

فروش ۴۹ متری پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

✔️مـتـراژ‌ =49
✔️طـبـقـہ=2
✔️خــواب=1
✔️تعداد واحد=
✔️پـارکـینگ=اختصاصی
✔️کــابـیـنـت=هایگلاس
✔️ســال سـاخـت=8
✔️سـیــسـتـم گـرمـایشـے =شوفاژ
✔️ تـخـلـیـہ =
✔️آسانسور=
?✅ تـوضیـحـات✅?

       (        فول          )

☑️ قـیـمـت=5300م
☑️ وام =70
☑️ ادرس =میدان گودی