زمین فروشی در ملارد

زمین فروشی در ملارد

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات


زمین /فروشی :

۴۰۰ الی ۶۰۰ متری /
آب ،برق ، گاز بالا سر ملک /
سند ۶ دانگ /

ملارد -مهرآذین

متری ٨۰۰

متری ۷٠۰۰

مشخصات

متراژ :
600
نوع سند :
شش دانگ

تصاویر