اجاره ۸۰ متری پارکینگ دار

اجاره ۸۰ متری پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

۸۰ متری طبقه ۳ رو به نما
پارکینگ اختصاصی
پکیج
۲ بر نورگیر
تخلیه فوری
دانش
۷۰ رهن
تبدیل تا ۶۰