اجاره ۴۷ متری با پارکینگ

اجاره ۴۷ متری با پارکینگ

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

واحد ۴۷ متری طبقه دوم پارگینگ دارد ۱۰ سال ساخت نما سنگ لاله ۵
۳۵ رهن
۵۰۰ اجاره تخلیه کلید موجود